Onze Parochie

De grondvraag is niet "Hoe houden wij het allemaal draaiend?"
maar wel
"Hoe kunnen wij samen mensen helpen leven naar Gods droom?"

E. Van Waelderen

Deze website wil een leidraad zijn, een informatiebron voor alle inwoners van Vrasene en iedereen die geïnteresseerd is in het parochieleven van Vrasene.

Liturgie en vieringen op onze parochie

Samen verantwoordelijk

Een parochie vandaag functioneert in een groter samenwerkingsverband. De hedendaagse parochie kan niet meer het werk zijn van een priester alleen, zeker niet als de herder verantwoordelijk is voor verschillende parochies.

Het leven in een parochie zoekt naar vernieuwing. Eén van de meest opvallende tekens van deze vernieuwing is de inschakeling van meer en meer vrijwilligers die bepaalde taken opnemen in de opbouw van een bepaalde parochie.

Ook in onze parochie zijn veel leken-gelovigen medeverantwoordelijk voor de opbouw van deze christelijke gemeenschap.


Parochieploeg

De parochieploeg is een kleine groep mensen die in medeverantwoordelijkheid met de pastoor deze zorg voor het pastorale beleid gestalte geeft. De ploeg komt regelmatig samen om het "parochieleven" te coördineren en op te volgen.


De kerkraad

De kerkraad is het burgerrechtelijk orgaan, samengesteld uit vijf leden en de pastoor, dat verantwoordelijk is voor het personeel van onze kerk en het beheer van de kerkelijke goederen en gelden.


Parochiale werkgroepen

Onze parochie telt verschillende pastorale werkgroepen, die zorg dragen voor een bepaald aspect van het pastorale werk.

  • • catechese
  • • liturgie
  • • parochieblad

Catechese

doopsel: zie Onze parochie | Doopsel.

jongeren en volwassenen: in de loop van het jaar worden enkele avonden ingericht voor geïnteresseerde jongeren en volwassenen, op initiatief van diverse verenigingen - eventueel de parochieploeg.

vormsel: zie Onze parochie | Vormsel.


Liturgie

Deze werkgroep coördineert de verzorging en de uitwerking van de liturgische vieringen in nauwe samenwerking met:

  • • acolieten: jongens en meisjes die priester helpen bij de dienst aan het altaar.
  • • lectoren: mannen en vrouwen die tijdens de vieringen voorlezen.
  • • parochiaal zangkoor: een gemengd zangkoor dat tot taak heeft de samenzang in de kerk te bevorderen en de vieringen muzikaal op te luisteren.
  • • werkgroep gezinsvieringen: deze groep werkt maandelijks een speciale kinderviering uit en verzorgt kindvriendlijke momenten in sommige andere vieringen.
  • • zanggroepje van kinderen dat de gezinsvieringen en sommige andere vieringen mee opluistert.

Onthaal

Een aantal medewerkers die instaan voor het onthaal van nieuwe inwoners. Zij vormen de schakel tussen nieuwe parochianen en de pastoor, de parochieploeg en de verschillende verenigingen en bewegingen. Via hen heb je ook deze brochure ontvangen.


parochieblad

Het parochieblad "Kerk en Leven Polder-Waas" brengt wekelijks informatie en duiding van de Vlaamse kerk én de wereldkerk. Tevens het blad waarin zes parochies van het decanaat Beveren informatie en nieuws over het reilen en zeilen binnen hun verschillende parochies brengen.

Men kan in de loop van het jaar reeds een abonnement nemen via het rekeningnummer :

418-6066161-24
"Kerk en Leven Polder-Waas"