Personal Knowledge Management (deel 1/3)Hoe kunnen we een oplossing vinden voor de information overflow als kenniswerker?

productiviteIT
6 januari 2023

Dit is de eerste blogpost in een reeks van drie artikels die elkaar opvolgen omdat het hele verhaal te lang is om in één enkele blogpost te vertellen.

In deze eerste aflevering vormt de "Information overflow" de aanleiding om naar een oplossing te zoeken, in de vorm van een Personal Knowledge Management. 

Information overflow

Kenniswerkers worden vandaag bedolven onder een overvloed van informatie die hen langs vele kanalen bereikt, vaak digitaal. Om deze overflow te beheersen, volstaan de klassieke tools voor productiviteit niet meer: de kalender en de takenlijst. Deze twee blijven centraal staan in het arsenaal van tools die de kenniswerker dagelijks gebruikt. Maar er is een derde categorie nodig: notities.

Notities komen boven de kalender en de takenlijst te staan. Vanuit de notities wordt een link gelegd naar een tijdsblok in de kalender of naar een taak. Er is echter veel informatie die niet naar een taak of naar een tijdsblok verwijst. Het zijn de ideeën tijdens een wandeling of aan de koffiemachine, de vergaderingen, de rapporten, de planningen, de communicatie, de nota's bij het lezen van een boek of het bekijken van een instructieve Youtube, citaten uit een artikel, de opleveringsdocumenten van een nieuwe versie in een project, het dagboek, de boodschappenlijst, de reislijst en nog zoveel andere informatie die verloren dreigt te gaan indien er geen notitie van gemaakt wordt.

David Allen, een grote autoriteit op het gebied van persoonlijke en organisatorische effectiviteit zei reeds in 2020 in zijn boek "Getting Things Done":

"Your mind is for having ideas, not holding them." __ David Allen

Personal Knowledge Management

De uitdaging bestaat erin vandaag om deze notities snel te kunnen maken en snel te kunnen terugvinden. De voorbije twee jaren is een nieuwe manier ontwikkeld om heel efficiënt de notities met elkaar te verbinden zodat een netwerk van kennis ontstaat. In een systeem voor "Personal Knowledge Management" of PKM kunnen notities aan elkaar gekoppeld worden dankzij "links" en "backlinks". Hierdoor kan automatisch een overzicht getoond worden van alle notities die naar de huidige notitie verwijzen. Zo ontstaat letterlijk een netwerk dat in een aantal tools ook visueel kan weergegeven worden (vb. Roam Research, Loqseq, Obsidian). Het laat toe om creatief door het netwerk te bewegen met als doel om daarmee nieuwe kennis te creëren.

een schermafdruk van mijn persoonlijke notities in Obsidian,
het is mogelijk om in te zoomen
totdat de titel van elke notitie zichtbaar wordt

Een tweede kenmerk van een PKM is dat de notities in de meeste gevallen als pure tekst geschreven worden. Daardoor is er geen afhankelijkheid van bepaalde formaten die slechts door de grote digitale spelers ondersteund worden (vb. Microsoft Word of Apple Pages of Google Docs). Dit tekstformaat is erg duurzaam en is reeds sinds het ontstaan van de computer leesbaar en het zal over vele tientallen jaren nog steeds leesbaar zijn. Om toch enige opmaak te kunnen aanbrengen, is een standaard ontwikkeld met enkele eenvoudige tekens die een speciale betekenis hebben waarmee het mogelijk is om titels in een groter en ander lettertype te zien verschijnen, opsommingslijsten toe te voegen, links naar andere notities en pagina's op het web te leggen, foto's in te voegen, woorden vet of cursief te zetten, enz. Deze standaard heet Markdown en is algemeen aanvaard op het Internet en is ook uiterst geschikt om de content voor webpagina's te onderhouden.

schermafdruk van een eigen notitie in Obsidian, met links het venster waarin de notitie geschreven wordt, als pure tekst met Markdown-opmaak, inedit-mode; aan de rechterkant de opgemaakte versie in view-mode


In het tweede deel van deze driedelige reeks komen een viertal verschillende types PKM aan bod; afhankelijk van de context waarin de informatie zal gebruikt worden, zullen andere tools gebruikt worden.

Er zijn een aantal iteraties en migraties nodig om uiteindelijk tot een vorm te komen die aangepast is aan de concrete context van elke kenniswerker die een Personal Knowledge Management System bouwt.

schrijf een reactie op dit bericht

Personal Knowledge Management (deel 1/3)

Hoe kunnen we een oplossing vinden voor de information overflow als kenniswerker?

6 januari 2023

Personal Knowledge Management (deel 1/3)


Hoe kunnen we een oplossing vinden voor de information overflow als kenniswerker?

productiviteIT
6 januari 2023

Dit is de eerste blogpost in een reeks van drie artikels die elkaar opvolgen omdat het hele verhaal te lang is om in één enkele blogpost te vertellen.

In deze eerste aflevering vormt de "Information overflow" de aanleiding om naar een oplossing te zoeken, in de vorm van een Personal Knowledge Management. 

Information overflow

Kenniswerkers worden vandaag bedolven onder een overvloed van informatie die hen langs vele kanalen bereikt, vaak digitaal. Om deze overflow te beheersen, volstaan de klassieke tools voor productiviteit niet meer: de kalender en de takenlijst. Deze twee blijven centraal staan in het arsenaal van tools die de kenniswerker dagelijks gebruikt. Maar er is een derde categorie nodig: notities.

Notities komen boven de kalender en de takenlijst te staan. Vanuit de notities wordt een link gelegd naar een tijdsblok in de kalender of naar een taak. Er is echter veel informatie die niet naar een taak of naar een tijdsblok verwijst. Het zijn de ideeën tijdens een wandeling of aan de koffiemachine, de vergaderingen, de rapporten, de planningen, de communicatie, de nota's bij het lezen van een boek of het bekijken van een instructieve Youtube, citaten uit een artikel, de opleveringsdocumenten van een nieuwe versie in een project, het dagboek, de boodschappenlijst, de reislijst en nog zoveel andere informatie die verloren dreigt te gaan indien er geen notitie van gemaakt wordt.

David Allen, een grote autoriteit op het gebied van persoonlijke en organisatorische effectiviteit zei reeds in 2020 in zijn boek "Getting Things Done":

"Your mind is for having ideas, not holding them." __ David Allen

Personal Knowledge Management

De uitdaging bestaat erin vandaag om deze notities snel te kunnen maken en snel te kunnen terugvinden. De voorbije twee jaren is een nieuwe manier ontwikkeld om heel efficiënt de notities met elkaar te verbinden zodat een netwerk van kennis ontstaat. In een systeem voor "Personal Knowledge Management" of PKM kunnen notities aan elkaar gekoppeld worden dankzij "links" en "backlinks". Hierdoor kan automatisch een overzicht getoond worden van alle notities die naar de huidige notitie verwijzen. Zo ontstaat letterlijk een netwerk dat in een aantal tools ook visueel kan weergegeven worden (vb. Roam Research, Loqseq, Obsidian). Het laat toe om creatief door het netwerk te bewegen met als doel om daarmee nieuwe kennis te creëren.

een schermafdruk van mijn persoonlijke notities in Obsidian,
het is mogelijk om in te zoomen
totdat de titel van elke notitie zichtbaar wordt

Een tweede kenmerk van een PKM is dat de notities in de meeste gevallen als pure tekst geschreven worden. Daardoor is er geen afhankelijkheid van bepaalde formaten die slechts door de grote digitale spelers ondersteund worden (vb. Microsoft Word of Apple Pages of Google Docs). Dit tekstformaat is erg duurzaam en is reeds sinds het ontstaan van de computer leesbaar en het zal over vele tientallen jaren nog steeds leesbaar zijn. Om toch enige opmaak te kunnen aanbrengen, is een standaard ontwikkeld met enkele eenvoudige tekens die een speciale betekenis hebben waarmee het mogelijk is om titels in een groter en ander lettertype te zien verschijnen, opsommingslijsten toe te voegen, links naar andere notities en pagina's op het web te leggen, foto's in te voegen, woorden vet of cursief te zetten, enz. Deze standaard heet Markdown en is algemeen aanvaard op het Internet en is ook uiterst geschikt om de content voor webpagina's te onderhouden.

schermafdruk van een eigen notitie in Obsidian, met links het venster waarin de notitie geschreven wordt, als pure tekst met Markdown-opmaak, inedit-mode; aan de rechterkant de opgemaakte versie in view-mode


In het tweede deel van deze driedelige reeks komen een viertal verschillende types PKM aan bod; afhankelijk van de context waarin de informatie zal gebruikt worden, zullen andere tools gebruikt worden.

Er zijn een aantal iteraties en migraties nodig om uiteindelijk tot een vorm te komen die aangepast is aan de concrete context van elke kenniswerker die een Personal Knowledge Management System bouwt.

schrijf een reactie op dit bericht

Drafts als Quick Note Taker voor Obsidianeen zoektocht naar de juiste app voor QNOT

PKM
6 augustus 2022

QNOT is de afkorting van Quick Note Taking. Het zijn korte gedachten, bondig geformuleerde ideeën, beknopte informatie die snel ergens moet kunnen vastgelegd worden en dit alles zonder te moeten nadenken over meta-informatie zoals folder, status, tag, type of datum. Dit is de pure Collect-fase van de CODE-workflow (Collect - Organize - Distill - Express -- Tiago Forte) van het PKM.

De voorbije dagen heb ik een aantal alternatieven bestudeerd om de vele, rondslingerende, losse notities ergens centraal te kunnen bewaren in een app die gebaseerd is op chronologisch noteren. Dit principe van de Daily Note is in vele notitie-apps beschikbaar gekomen sinds PKM populair geworden is.

Craft is daarvoor te zwaar. Het is eerder een gelijkwaardige app als Obsidian, Roam Research of Logseq met als groot voordeel de schitterende interface die helemaal samensmelt met die van Apple.

Mem is uit de bus gekomen als winnaar van een aantal nieuwe apps die gebruik maken van AI om notities automatisch te organiseren en met elkaar te verbinden. De interface en functionaliteit van mem (wordt met kleine letters geschreven) beantwoorden helemaal aan de nood van het beheer van QNOT's. In 2021 werd er hard gewerkt aan updates, in 2022 zijn nog maar twee updates beschikbaar gesteld. Dit doet vermoeden dat de app niet meer op hetzelfde niveau verder ontwikkeld wordt. Daarom lijkt het nu geen verstandige keuze om deze app als een strategisch onderdeel in het PKM toe te voegen. Het PKM is immers op de eerste plaats een lange termijn keuze die minstens 10 jaar moet kunnen standhouden.

Twos is de laatste app in de rij die vanaf de eerste indruk bijzondere interesse opwekt. In een eenvoudig te gebruiken interface zijn alle basisonderdelen beschikbaar: Notes, Lists, Todos, Reminders, Events. Na enkele uren testen blijkt de app nog niet rijp te zijn voor gebruik; er zitten nog teveel bugs in. Er zijn problemen met het syncen van de agenda's, het format van geselecteerde things kan niet aangepast worden van dash naar dot, instellingen die als default ingesteld worden, blijken niet te werken (vb. dot als standaard lijstteken in plaats van dash). Ook hier is de conclusie: deze app is niet voldoende stabiel om als een strategisch onderdeel in het PKM opgenomen te worden.

eigen conclusie

Het is duidelijk dat er vandaag geen pasklare oplossing bestaat voor QNOT. Misschien is dat goed, want daardoor wordt de focus gericht op de tools die wel stabiel zijn en die wel een grondige bijdrage leveren aan het bouwen van een PKM.

Daarom is de conclusie: Drafts zal de functie van QNOT opnemen.

 1. er kan een sneltoets gedefinieerd worden die onmiddellijk een klein window opent om snel een nieuwe notitie aan Drafts toe te voegen zonder dat de volledige interface van Drafts wordt getoond; dit window kan opgeroepen worden op elk moment, ongeacht in welke applicatie men op dat moment actief is; na het verzenden van de QNOT, sluit dit window en kan men verder werken waar men gebleven was
 2. er bestaat een action in Drafts die het mogelijk maakt om de QNOT onmiddellijk naar de juiste plaats in het PKM in Obsidian te sturen (er kunnen andere actions aangemaakt worden voor andere apps)
 3. Drafts functioneert als een buffer waarin een aantal QNOT's kunnen blijven zitten in een soort van Inbox die later zal verwerkt worden (de O van CODE = Organize)

Hiermee sluit ik de zoektocht af naar een app die binnen het PKM de functie kan opnemen om QNOT's te beheren.

Daardoor start nu de opdracht om alle losse notities in andere apps eerst en vooral te evalueren en uit te maken of de content van de notitie nog waardevol is om toegevoegd te worden aan het PKM. Indien niet, dan zal de QNOT verwijderd worden. De waardevolle QNOT's zullen gemigreerd worden naar Drafts om daar ofwel onmiddellijk naar het PKM doorgestuurd te worden via een bestaande action; ofwel zullen deze QNOT's een tijdlang in de buffer van Drafts blijven zitten om later verder georganiseerd te worden. Dit organiseren zal dan ofwel een manuele interventie vergen ofwel kan een nieuwe action ontwikkeld worden indien blijkt dat het aantal te migreren QNOT's naar eenzelfde positie in het PKM dit zinvol maken.


schrijf een reactie op dit bericht

Drafts als Quick Note Taker voor Obsidian

een zoektocht naar de juiste app voor QNOT

6 augustus 2022

Drafts als Quick Note Taker voor Obsidian


een zoektocht naar de juiste app voor QNOT

PKM
6 augustus 2022

QNOT is de afkorting van Quick Note Taking. Het zijn korte gedachten, bondig geformuleerde ideeën, beknopte informatie die snel ergens moet kunnen vastgelegd worden en dit alles zonder te moeten nadenken over meta-informatie zoals folder, status, tag, type of datum. Dit is de pure Collect-fase van de CODE-workflow (Collect - Organize - Distill - Express -- Tiago Forte) van het PKM.

De voorbije dagen heb ik een aantal alternatieven bestudeerd om de vele, rondslingerende, losse notities ergens centraal te kunnen bewaren in een app die gebaseerd is op chronologisch noteren. Dit principe van de Daily Note is in vele notitie-apps beschikbaar gekomen sinds PKM populair geworden is.

Craft is daarvoor te zwaar. Het is eerder een gelijkwaardige app als Obsidian, Roam Research of Logseq met als groot voordeel de schitterende interface die helemaal samensmelt met die van Apple.

Mem is uit de bus gekomen als winnaar van een aantal nieuwe apps die gebruik maken van AI om notities automatisch te organiseren en met elkaar te verbinden. De interface en functionaliteit van mem (wordt met kleine letters geschreven) beantwoorden helemaal aan de nood van het beheer van QNOT's. In 2021 werd er hard gewerkt aan updates, in 2022 zijn nog maar twee updates beschikbaar gesteld. Dit doet vermoeden dat de app niet meer op hetzelfde niveau verder ontwikkeld wordt. Daarom lijkt het nu geen verstandige keuze om deze app als een strategisch onderdeel in het PKM toe te voegen. Het PKM is immers op de eerste plaats een lange termijn keuze die minstens 10 jaar moet kunnen standhouden.

Twos is de laatste app in de rij die vanaf de eerste indruk bijzondere interesse opwekt. In een eenvoudig te gebruiken interface zijn alle basisonderdelen beschikbaar: Notes, Lists, Todos, Reminders, Events. Na enkele uren testen blijkt de app nog niet rijp te zijn voor gebruik; er zitten nog teveel bugs in. Er zijn problemen met het syncen van de agenda's, het format van geselecteerde things kan niet aangepast worden van dash naar dot, instellingen die als default ingesteld worden, blijken niet te werken (vb. dot als standaard lijstteken in plaats van dash). Ook hier is de conclusie: deze app is niet voldoende stabiel om als een strategisch onderdeel in het PKM opgenomen te worden.

eigen conclusie

Het is duidelijk dat er vandaag geen pasklare oplossing bestaat voor QNOT. Misschien is dat goed, want daardoor wordt de focus gericht op de tools die wel stabiel zijn en die wel een grondige bijdrage leveren aan het bouwen van een PKM.

Daarom is de conclusie: Drafts zal de functie van QNOT opnemen.

 1. er kan een sneltoets gedefinieerd worden die onmiddellijk een klein window opent om snel een nieuwe notitie aan Drafts toe te voegen zonder dat de volledige interface van Drafts wordt getoond; dit window kan opgeroepen worden op elk moment, ongeacht in welke applicatie men op dat moment actief is; na het verzenden van de QNOT, sluit dit window en kan men verder werken waar men gebleven was
 2. er bestaat een action in Drafts die het mogelijk maakt om de QNOT onmiddellijk naar de juiste plaats in het PKM in Obsidian te sturen (er kunnen andere actions aangemaakt worden voor andere apps)
 3. Drafts functioneert als een buffer waarin een aantal QNOT's kunnen blijven zitten in een soort van Inbox die later zal verwerkt worden (de O van CODE = Organize)

Hiermee sluit ik de zoektocht af naar een app die binnen het PKM de functie kan opnemen om QNOT's te beheren.

Daardoor start nu de opdracht om alle losse notities in andere apps eerst en vooral te evalueren en uit te maken of de content van de notitie nog waardevol is om toegevoegd te worden aan het PKM. Indien niet, dan zal de QNOT verwijderd worden. De waardevolle QNOT's zullen gemigreerd worden naar Drafts om daar ofwel onmiddellijk naar het PKM doorgestuurd te worden via een bestaande action; ofwel zullen deze QNOT's een tijdlang in de buffer van Drafts blijven zitten om later verder georganiseerd te worden. Dit organiseren zal dan ofwel een manuele interventie vergen ofwel kan een nieuwe action ontwikkeld worden indien blijkt dat het aantal te migreren QNOT's naar eenzelfde positie in het PKM dit zinvol maken.


schrijf een reactie op dit bericht

Collegae nerdsde tools zijn nog erg IT-technisch

PKM
6 juni 2022

Het zijn voornamelijk kenniswerkers die geconfronteerd worden met een permanente stroom van informatie. Deze informatiestroom kan niet meer beheerst worden met de klassieke office-tools. De beschikbare apps om een eigen PKM te bouwen, zijn nog vrij technisch en daarom vooral gebruikt door mensen met wat IT-kennis.

In 2022 heb ik twee blogposts geschreven die mijn persoonlijke zoektocht naar aangepaste tools illustreren. In Notis.one - de geboorte van een "Second Brain" was het voor mij persoonlijk enkele jaren geleden reeds duidelijk dat er geen kant en klare oplossing bestaat. Daarom heb ik zelf een tool ontwikkeld waarmee ik gedurende enkele jaren alle persoonlijke informatie kon beheren, gebaseerd op pure tekst in de vorm van notities die op een bepaalde manier worden gestructureerd. In Met welke app een "Second Brain" bouwen: Obsidian | Craft | Logseq vergelijk ik drie tools die speciaal voor het bouwen van een PKM zijn ontwikkeld. De conclusie was duidelijk: deze tools zijn krachtiger en beter geschikt dan Notis.One. Ik ben toen overgeschakeld en heb via vele tientallen Youtube-video's de wereld van het PKM leren kennen.

Sindsdien heb ik geen blogposts meer geschreven over dit onderwerp. Omdat snel duidelijk is geworden dat de bestaande tools voor PKM nog veel technische IT-kennis vergen. Daardoor zijn het vaak programmeurs en IT'ers die met veel enthousiasme aan de slag gaan zijn met deze tools. De materie is echter zo technisch en nerdy dat ik op geen enkel moment nog een blogpost kon bedenken voor een breed publiek.

Voor wie is deze categorie PKM in deze blog bedoeld?

Daarom start ik vandaag met deze nieuwe categorie in mijn blog: PKM. Voornamelijk bedoeld voor collegae nerds, voor iedereen die houdt van accolades, rechte haken, codes, database queries, YAML, Front Matter, inline variables.

Er bestaat reeds veel Engelstalige literatuur, er zijn tientallen fora waar gebruikers van de ganse wereld tips and trics met elkaar delen. Het is een bewuste keuze om deze blog in het Nederlands te schrijven, zelfs al is de doelgroep beperkt en spreekt iedereen in deze groep waarschijnlijk even goed Engels als Nederlands.

Hieronder alvast een voorsmaakje. Zo ziet mijn template eruit om de digitale versie van de Bullet Journal Weekly Review op een volledig automatische manier te genereren. Dit is een excellent voorbeeld van de enorme mogelijkheden die via slimme plug-ins kunnen gerealiseerd worden, enkel gebaseerd op pure tekstnotities die met Markdown opgemaakt zijn.

Een (nerdy) voorbeeld: template voor Weekly Review

Collegae nerds, reageren kan onderaan elke blogpost die ik na het verwijderen van spam en andere onzin zal publiceren onder de blogposts (ik hou niet van reCAPTCHA waarin je brandkranen, autobussen of zebrapaden moet aanduiden).

Veel leesplezier.

schrijf een reactie op dit bericht

Collegae nerds

de tools zijn nog erg IT-technisch

6 juni 2022

Collegae nerds


de tools zijn nog erg IT-technisch

PKM
6 juni 2022

Het zijn voornamelijk kenniswerkers die geconfronteerd worden met een permanente stroom van informatie. Deze informatiestroom kan niet meer beheerst worden met de klassieke office-tools. De beschikbare apps om een eigen PKM te bouwen, zijn nog vrij technisch en daarom vooral gebruikt door mensen met wat IT-kennis.

In 2022 heb ik twee blogposts geschreven die mijn persoonlijke zoektocht naar aangepaste tools illustreren. In Notis.one - de geboorte van een "Second Brain" was het voor mij persoonlijk enkele jaren geleden reeds duidelijk dat er geen kant en klare oplossing bestaat. Daarom heb ik zelf een tool ontwikkeld waarmee ik gedurende enkele jaren alle persoonlijke informatie kon beheren, gebaseerd op pure tekst in de vorm van notities die op een bepaalde manier worden gestructureerd. In Met welke app een "Second Brain" bouwen: Obsidian | Craft | Logseq vergelijk ik drie tools die speciaal voor het bouwen van een PKM zijn ontwikkeld. De conclusie was duidelijk: deze tools zijn krachtiger en beter geschikt dan Notis.One. Ik ben toen overgeschakeld en heb via vele tientallen Youtube-video's de wereld van het PKM leren kennen.

Sindsdien heb ik geen blogposts meer geschreven over dit onderwerp. Omdat snel duidelijk is geworden dat de bestaande tools voor PKM nog veel technische IT-kennis vergen. Daardoor zijn het vaak programmeurs en IT'ers die met veel enthousiasme aan de slag gaan zijn met deze tools. De materie is echter zo technisch en nerdy dat ik op geen enkel moment nog een blogpost kon bedenken voor een breed publiek.

Voor wie is deze categorie PKM in deze blog bedoeld?

Daarom start ik vandaag met deze nieuwe categorie in mijn blog: PKM. Voornamelijk bedoeld voor collegae nerds, voor iedereen die houdt van accolades, rechte haken, codes, database queries, YAML, Front Matter, inline variables.

Er bestaat reeds veel Engelstalige literatuur, er zijn tientallen fora waar gebruikers van de ganse wereld tips and trics met elkaar delen. Het is een bewuste keuze om deze blog in het Nederlands te schrijven, zelfs al is de doelgroep beperkt en spreekt iedereen in deze groep waarschijnlijk even goed Engels als Nederlands.

Hieronder alvast een voorsmaakje. Zo ziet mijn template eruit om de digitale versie van de Bullet Journal Weekly Review op een volledig automatische manier te genereren. Dit is een excellent voorbeeld van de enorme mogelijkheden die via slimme plug-ins kunnen gerealiseerd worden, enkel gebaseerd op pure tekstnotities die met Markdown opgemaakt zijn.

Een (nerdy) voorbeeld: template voor Weekly Review

Collegae nerds, reageren kan onderaan elke blogpost die ik na het verwijderen van spam en andere onzin zal publiceren onder de blogposts (ik hou niet van reCAPTCHA waarin je brandkranen, autobussen of zebrapaden moet aanduiden).

Veel leesplezier.

schrijf een reactie op dit bericht

Met welke app een "Second Brain" bouwen: Obsidian | Craft | Logseqeen evaluatie gebaseerd op eigen ervaringen

productiviteIT
27 februari 2022

Een Second Brain is gebaseerd op PKM, Personal Knowledge Management. Dit is een systeem om informatie te bewaren op een nieuwe manier, vergelijkbaar met de structuur van de hersenen: niet meer hiërarchisch in folders, maar als een ongeordende lijst notities die via interne links met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat een netwerk van notities waarin nieuwe kennis groeit.

Een PKM kan op steekkaarten gebouwd worden, Der Zettelkasten Niklas Luhmanns is daarvan een voorbeeld. Vandaag wordt een PKM veeleer digitaal gebouwd omdat de informatie die op ons afkomt, meestal ook digitaal is.

In deze blogpost worden de drie bekendste apps geëvalueerd die vandaag voor het bouwen van een digitaal PKM gebruikt worden. Deze blogpost is opgemaakt in één van de drie, Logseq; deze app is gebouwd op het systeem van outline (opsomming van korte punten met eventueel inspringende sub-punten). Het resultaat is gekopieerd uit de app en is slechts minimaal aangepast (interne links zijn verwijderd omdat die niet werken buiten de app).

Doelstellingen voor het gebruik van een PKM-app

 • hiërachische opslagstructuur van notities doorbreken (cf. Evernote)
 • network note-taking (met links, backlinks en tags)
 • dagelijkse informatie wordt op één plaats ingegeven en van daaruit via links en tags gekoppeld aan andere informatie die reeds bewaard is in het systeem
 • zo weinig mogelijk frictie in een intuïtieve interface, zonder teveel nerdy-toestanden
 • bruikbaar op desktop, tablet en smartphone
  • een webversie is een meerwaarde (omdat dan ook een Chromebook kan gebruikt worden) maar is geen vereiste
 • Markdown voor het opmaken van de teksten omdat dit een puur tekstformaat is en daardoor duurzaam in de tijd
 • aandacht voor privacy
 • geen vendor lock-in, soepele export moet de informatie kunnen ter beschikking stellen

Wat bieden de apps Obsidian, Craft en Logseq?

 • mogelijkheid om te vertrekken vanuit een Daily Journal om alle informatie van die dag in te geven
 • gebruik makend van backlinks waardoor automatisch de notitie waarnaar de link verwijst, "aangevuld" wordt
  • vb. vandaag telefonisch contact met [Telefoonmaatschappij] (dit is dan een link naar de Telefoonmaatschapij waardoor bij de backlinks van die Telefoonmaatschappij de datum van toevoeging verschijnt en de volledige lijn met de informatie)
  • hierdoor is het niet meer nodig om eerst de betreffende notitie op te zoeken en daar de informatie toe te voegen (de klassieke, hiërarchische manier van informatie bewaren)
 • gebruik makend van tags om informatie te bundelen onder een aantal topics
 • Markdown om teksten op te maken in puur tekstformaat

Obsidian

 • eerste kennismaking met deze nieuwe generatie notitie-apps
 • het heeft een aantal versies geduurd eer de opbouw op een bruikbare manier werd gestructureerd
  • er zijn minstens drie grote versies gebouwd geweest, pas in de derde versie werd de magie van het Second Brain zichtbaar en is het duidelijk geworden dat deze manier om informatie te verwerken, een oplossing kan zijn om de overload aan informatie te beheersen
  • er is een tijdje geëxperimenteerd met de mogelijkheid Publish om een Digital Garden te delen met het publiek via Internet
   • dit experiment is vrij vlug stopgezet omdat er weinig meerwaarde in te vinden was
   • het was immers nodig om sommige persoonlijke informatie af te schermen van publicatie en dit vergt veel werk
   • het alternatief is om een vault aan te maken met enkel informatie die geschikt is voor publicatie, maar dan is er niet meer één centrale plaats waar alle informatie verzameld wordt
 • dankzij de vele Community Plugins kan de functionaliteit van deze app verregaand uitgebreid worden; belangrijkste plugins : Calendar en Dataview
 • is heel erg nerdy en heeft daardoor de neiging, net zoals Notion , om af te leiden van de kerntaak, namelijk network note-taking ; er kruipt teveel tijd in het bestuderen van de vele extra mogelijkheden die via plug-ins kunnen toegevoegd worden aan Obsidian
 • de interface is ruw en wat ouderwets, sommigen zullen ervan houden omdat de content belangrijker is dan de interface
 • pluspunten
  • gratis
  • lokale Markdown bestanden in pure vorm
  • actieve community
  • veel plugins om extra functionaliteit te integreren in de app
  • kan geautomatiseerd worden dankzij de Obsidian URI , een API die enkel lokaal werkt op de eigen computer
 • minpunten
  • vaak te nerdy, er is nogal wat tijd nodig om de plugins te bestuderen en te implementeren
  • daardoor verdwijnt heel wat functionaliteit op het niveau van de pure Markdown waardoor min of meer een vendor lock-in ontstaat
  • is niet gecentreerd rond Daily Note (hiervoor zijn de plug-ins Calendar en Periodic Notes nodig)

Craft

 • kan gebruikt worden als outliner maar de blocks kunnen niet inzoomen of collapsen
 • hoeft niet uitgebreid te worden met plugins omdat de user interface alle elementen bevat die nodig zijn
 • pluspunten
  • aantrekkelijke user interface - bijzonder goed doordacht en gebruiksvriendelijk
  • document in document zorgt voor een eenvoudige en overzichtelijke structuur die toch nog exporteerbaar is via Markdown (alle content van een subdocument wordt dan beschouwd alsof het ingetypt was in het hoofddocument, tijdens de export versmelt het sub-document dus met het hoofddocument)
  • Markdown die onzichtbaar wordt in het document en tijdens het typen omgezet wordt in rich text
  • erg geschikt voor lange teksten
  • kan via Apple Shortcuts geautomatiseerd worden
 • minpunten
  • niet gratis, kostprijs = 45 EUR / jaar subscription
  • content wordt bewaard in een database bij Craft
  • geen individuele Markdown-bestanden beschikbaar op de eigen harde schijf (er is wel export mogelijk)
  • kan niet als een echte outliner gebruikt worden (geen zoom, geen collapse)

Logseq

 • dit is een excellente outliner
 • de functie Daily Journal is hier op de sterkste manier ingebouwd
 • de info die via backlinks zichtbaar wordt, is duidelijk en in een goed leesbare vorm gepresenteerd, alsof de info zelf ter plekke was ingevoerd
 • pluspunten
  • gratis open source
  • Markdown in individuele bestanden op de eigen harde schijf (kan een Cloud sync zijn, vb. iCloud) -- maar die zien er in Markdown nogal droogjes uit wegens de outline-structuur
  • deze app staat op de eerste plaats wanneer de focus ligt op enkel info invoeren in het Daily Journal waarbij de informatie automatisch gestructureerd wordt door het gebruik van backlinks
 • minpunten
  • er is geen mobiele app (momenteel in beta)
  • het pure Markdown-formaat zoals bewaard op de lokale harde schijf, is minder goed leesbaar
  • niet geschikt voor langere teksten
  • erg nerdy wanneer de mogelijkheden uitgebreid worden via bvb. queries voor task management

EINDCONCLUSIE = CRAFT

 • omwille van erg aantrekkelijke user interface zonder frictie, intuïtief
 • ontwikkeling is mobile first, beste app van de drie voor iPad en zelfs iPhone
 • Calendar met Daily Journal is in de kern ingebouwd en is evenwaardig aan de lijst met Documents
 • geen nerdy-toestanden, werkt out-of-the-box
 • voldoet aan alle criteria voor het bouwen van een PKM
 • export mogelijk om het Master Journal te updaten

Indien het criterium zou zijn dat de bestanden zo dicht mogelijk bij Markdown moeten blijven, dan zou Obsidian de beste keuze zijn.

Indien het belangrijkste criterium zou zijn dat alle informatie kan vertrekken vanuit de Daily Note, dan zou Logseq de beste keuze zijn.

Indien het belangrijkste criterium is om met zo weinig mogelijk frictie in de dagelijkse workflows te zorgen voor een snelle verwerking van binnenkomende informatie, om die nadien op een efficiënte manier te kunnen terugvinden, herbruiken, aanvullen en verrijken, dan is Craft de beste keuze.

een schermafdruk van de kladversie van dit artikel, bewaard in mijn PKM in Craft


schrijf een reactie op dit bericht

Met welke app een "Second Brain" bouwen: Obsidian | Craft | Logseq

een evaluatie gebaseerd op eigen ervaringen

27 februari 2022

Met welke app een "Second Brain" bouwen: Obsidian | Craft | Logseq


een evaluatie gebaseerd op eigen ervaringen

productiviteIT
27 februari 2022

Een Second Brain is gebaseerd op PKM, Personal Knowledge Management. Dit is een systeem om informatie te bewaren op een nieuwe manier, vergelijkbaar met de structuur van de hersenen: niet meer hiërarchisch in folders, maar als een ongeordende lijst notities die via interne links met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat een netwerk van notities waarin nieuwe kennis groeit.

Een PKM kan op steekkaarten gebouwd worden, Der Zettelkasten Niklas Luhmanns is daarvan een voorbeeld. Vandaag wordt een PKM veeleer digitaal gebouwd omdat de informatie die op ons afkomt, meestal ook digitaal is.

In deze blogpost worden de drie bekendste apps geëvalueerd die vandaag voor het bouwen van een digitaal PKM gebruikt worden. Deze blogpost is opgemaakt in één van de drie, Logseq; deze app is gebouwd op het systeem van outline (opsomming van korte punten met eventueel inspringende sub-punten). Het resultaat is gekopieerd uit de app en is slechts minimaal aangepast (interne links zijn verwijderd omdat die niet werken buiten de app).

Doelstellingen voor het gebruik van een PKM-app

 • hiërachische opslagstructuur van notities doorbreken (cf. Evernote)
 • network note-taking (met links, backlinks en tags)
 • dagelijkse informatie wordt op één plaats ingegeven en van daaruit via links en tags gekoppeld aan andere informatie die reeds bewaard is in het systeem
 • zo weinig mogelijk frictie in een intuïtieve interface, zonder teveel nerdy-toestanden
 • bruikbaar op desktop, tablet en smartphone
  • een webversie is een meerwaarde (omdat dan ook een Chromebook kan gebruikt worden) maar is geen vereiste
 • Markdown voor het opmaken van de teksten omdat dit een puur tekstformaat is en daardoor duurzaam in de tijd
 • aandacht voor privacy
 • geen vendor lock-in, soepele export moet de informatie kunnen ter beschikking stellen

Wat bieden de apps Obsidian, Craft en Logseq?

 • mogelijkheid om te vertrekken vanuit een Daily Journal om alle informatie van die dag in te geven
 • gebruik makend van backlinks waardoor automatisch de notitie waarnaar de link verwijst, "aangevuld" wordt
  • vb. vandaag telefonisch contact met [Telefoonmaatschappij] (dit is dan een link naar de Telefoonmaatschapij waardoor bij de backlinks van die Telefoonmaatschappij de datum van toevoeging verschijnt en de volledige lijn met de informatie)
  • hierdoor is het niet meer nodig om eerst de betreffende notitie op te zoeken en daar de informatie toe te voegen (de klassieke, hiërarchische manier van informatie bewaren)
 • gebruik makend van tags om informatie te bundelen onder een aantal topics
 • Markdown om teksten op te maken in puur tekstformaat

Obsidian

 • eerste kennismaking met deze nieuwe generatie notitie-apps
 • het heeft een aantal versies geduurd eer de opbouw op een bruikbare manier werd gestructureerd
  • er zijn minstens drie grote versies gebouwd geweest, pas in de derde versie werd de magie van het Second Brain zichtbaar en is het duidelijk geworden dat deze manier om informatie te verwerken, een oplossing kan zijn om de overload aan informatie te beheersen
  • er is een tijdje geëxperimenteerd met de mogelijkheid Publish om een Digital Garden te delen met het publiek via Internet
   • dit experiment is vrij vlug stopgezet omdat er weinig meerwaarde in te vinden was
   • het was immers nodig om sommige persoonlijke informatie af te schermen van publicatie en dit vergt veel werk
   • het alternatief is om een vault aan te maken met enkel informatie die geschikt is voor publicatie, maar dan is er niet meer één centrale plaats waar alle informatie verzameld wordt
 • dankzij de vele Community Plugins kan de functionaliteit van deze app verregaand uitgebreid worden; belangrijkste plugins : Calendar en Dataview
 • is heel erg nerdy en heeft daardoor de neiging, net zoals Notion , om af te leiden van de kerntaak, namelijk network note-taking ; er kruipt teveel tijd in het bestuderen van de vele extra mogelijkheden die via plug-ins kunnen toegevoegd worden aan Obsidian
 • de interface is ruw en wat ouderwets, sommigen zullen ervan houden omdat de content belangrijker is dan de interface
 • pluspunten
  • gratis
  • lokale Markdown bestanden in pure vorm
  • actieve community
  • veel plugins om extra functionaliteit te integreren in de app
  • kan geautomatiseerd worden dankzij de Obsidian URI , een API die enkel lokaal werkt op de eigen computer
 • minpunten
  • vaak te nerdy, er is nogal wat tijd nodig om de plugins te bestuderen en te implementeren
  • daardoor verdwijnt heel wat functionaliteit op het niveau van de pure Markdown waardoor min of meer een vendor lock-in ontstaat
  • is niet gecentreerd rond Daily Note (hiervoor zijn de plug-ins Calendar en Periodic Notes nodig)

Craft

 • kan gebruikt worden als outliner maar de blocks kunnen niet inzoomen of collapsen
 • hoeft niet uitgebreid te worden met plugins omdat de user interface alle elementen bevat die nodig zijn
 • pluspunten
  • aantrekkelijke user interface - bijzonder goed doordacht en gebruiksvriendelijk
  • document in document zorgt voor een eenvoudige en overzichtelijke structuur die toch nog exporteerbaar is via Markdown (alle content van een subdocument wordt dan beschouwd alsof het ingetypt was in het hoofddocument, tijdens de export versmelt het sub-document dus met het hoofddocument)
  • Markdown die onzichtbaar wordt in het document en tijdens het typen omgezet wordt in rich text
  • erg geschikt voor lange teksten
  • kan via Apple Shortcuts geautomatiseerd worden
 • minpunten
  • niet gratis, kostprijs = 45 EUR / jaar subscription
  • content wordt bewaard in een database bij Craft
  • geen individuele Markdown-bestanden beschikbaar op de eigen harde schijf (er is wel export mogelijk)
  • kan niet als een echte outliner gebruikt worden (geen zoom, geen collapse)

Logseq

 • dit is een excellente outliner
 • de functie Daily Journal is hier op de sterkste manier ingebouwd
 • de info die via backlinks zichtbaar wordt, is duidelijk en in een goed leesbare vorm gepresenteerd, alsof de info zelf ter plekke was ingevoerd
 • pluspunten
  • gratis open source
  • Markdown in individuele bestanden op de eigen harde schijf (kan een Cloud sync zijn, vb. iCloud) -- maar die zien er in Markdown nogal droogjes uit wegens de outline-structuur
  • deze app staat op de eerste plaats wanneer de focus ligt op enkel info invoeren in het Daily Journal waarbij de informatie automatisch gestructureerd wordt door het gebruik van backlinks
 • minpunten
  • er is geen mobiele app (momenteel in beta)
  • het pure Markdown-formaat zoals bewaard op de lokale harde schijf, is minder goed leesbaar
  • niet geschikt voor langere teksten
  • erg nerdy wanneer de mogelijkheden uitgebreid worden via bvb. queries voor task management

EINDCONCLUSIE = CRAFT

 • omwille van erg aantrekkelijke user interface zonder frictie, intuïtief
 • ontwikkeling is mobile first, beste app van de drie voor iPad en zelfs iPhone
 • Calendar met Daily Journal is in de kern ingebouwd en is evenwaardig aan de lijst met Documents
 • geen nerdy-toestanden, werkt out-of-the-box
 • voldoet aan alle criteria voor het bouwen van een PKM
 • export mogelijk om het Master Journal te updaten

Indien het criterium zou zijn dat de bestanden zo dicht mogelijk bij Markdown moeten blijven, dan zou Obsidian de beste keuze zijn.

Indien het belangrijkste criterium zou zijn dat alle informatie kan vertrekken vanuit de Daily Note, dan zou Logseq de beste keuze zijn.

Indien het belangrijkste criterium is om met zo weinig mogelijk frictie in de dagelijkse workflows te zorgen voor een snelle verwerking van binnenkomende informatie, om die nadien op een efficiënte manier te kunnen terugvinden, herbruiken, aanvullen en verrijken, dan is Craft de beste keuze.

een schermafdruk van de kladversie van dit artikel, bewaard in mijn PKM in Craft


schrijf een reactie op dit bericht

Notis.one - de geboorte van een "Second Brain"notities onderling verbinden en context toevoegen

productiviteIT
10 februari 2022

Honderd jaar geleden waren het notitieboek en de vulpen de voornaamste middelen om de administratie te beheren. Vandaag is dat de (personal) computer geworden. De meerderheid van de computers ziet er vandaag uit als een laptop die verbonden is met het internet.

Productief omgaan met de overvloed aan informatie die via de laptop en het internet op ons afgevuurd wordt, vraagt om toepassingen die ons daarbij helpen. Automatisering van een aantal taken is één van de kernbegrippen in onze digitale leefwereld. Daarvoor gebruiken we software, vandaag vaak apps genoemd.

Deze apps dienen de verschillende soorten informatie te beheren:

 • e-mail
 • projecten
 • agenda
 • taken
 • notities
 • documenten

De keuze om enkel Apple-toestellen te gebruiken, is 15 jaar geleden bewust genomen. Intussen ben ik een tevreden gebruiker omdat stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, privacy en security in al die jaren ervoor gezorgd hebben dat ik heel weinig tijd heb verloren aan incompatibiliteiten, problemen met drivers, blue screens en inconsistente gebruikersinterfaces in de verschillende apps. De meerprijs van Apple-toestellen heeft zich daardoor intussen reeds meerdere malen terugbetaald.

Voor e-mail, agenda, taken en documenten heb ik al jaren dezelfde, stabiele apps in gebruik.

notities

Sinds 2009 ben ik gebruiker van Evernote. Het was in de beginjaren de enige kwalitatieve software die ver boven de concurrenten uitstak. Voor 40 EUR per jaar had ik alle notities beschikbaar op alle apparaten (iPhone, iPad, Macbook Pro en Mac Mini). De zoekfunctie is nog steeds erg effectief en de webclipper van Evernote is nog steeds de beste op de markt.

Toch ben ik vandaag geen actieve gebruiker meer van Evernote. Er zit nog teveel informatie in de database van Evernote om mijn account te kunnen opzeggen maar het gebruik van deze app is in de loop van de voorbije vijf jaren problematisch geworden. Er zijn interne problemen geweest met de privacy van de informatie, de applicatie is traag geworden door een overvloed aan extra functies, de interface op de verschillende toestellen was geëvolueerd in verschillende richtingen, er zijn veel topmensen die in korte tijd het bedrijf verlaten hebben en op het Internet is sindsdien een stroom van klachten ontstaan; veel gebruikers laten weten dat ze Evernote definitief hebben verlaten en zijn op zoek gegaan naar andere oplossingen.

De definitieve genadeslag is voor mij persoonlijk gekomen wanneer Evernote vorig jaar een nieuw systeem van abonnementsprijzen heeft gelanceerd. Mijn account is al jaren een Evernote Premium en ik krijg geen toegang meer tot de nieuwe functies die intussen toegevoegd zijn aan Evernote, zoals het beheer van taken, de integratie van agenda, het volledig beheer van de startpagina en alle nieuwe functies die in de toekomst nog zullen toegevoegd worden. Intussen ben ik hardhandig bestookt met e-mails om mij te duwen naar de formule Evernote Personal die echter MEER DAN HET DUBBELE kost, namelijk 6.99 EUR per maand of 83.88 EUR per jaar. Dat is Evernote niet waard. Dus ben ik ook op zoek gegaan naar alternatieven.

|700

In die zoektocht heb ik zowat alle notities-apps getest, de meeste ervan (een twintigtal) staan nog op mijn harddisk maar zonder dat ik ze actief gebruik. Op een bepaald moment was het duidelijk voor mij: ik vind geen goed alternatief voor Evernote, dus zal ik zelf een eigen app ontwikkelen die volledig beantwoordt aan mijn noden. Dit heeft geleid tot Notis.one.

Notis.one

|700

Het is niet toevallig dat het uiterlijk van Notis.one lijkt op dat van Evernote, het is een statement. De essentie van Notis.one is gelijk aan die van Evernote: het beheren van notities. In tegenstelling tot Evernote zijn dit eenvoudige tekstbestanden geschreven als pure tekst en dus compatibel met alle devices en operating systems en daarnaast ook duurzaam in de tijd; over 50 jaar zal dit formaat nog steeds leesbaar zijn. Voor de opmaak van de teksten (titels, opsomming, links, images) worden enkele eenvoudige codes gebruikt van Markdown; deze codes worden in de tekst zelf ingegeven. Deze standaard maakt het gemakkelijk om de notities naar een andere app over te brengen indien dat ooit nodig zou zijn.

Aangezien Notis.one in eigen beheer is ontwikkeld (gestart in 2017), kon de basisfunctionaliteit (het beheer van notities) uitgebreid worden. Er was namelijk een aanvoelen dat notities pas meerwaarde krijgen wanneer die een bepaalde context meekrijgen om die dan later te kunnen herbruiken; ook het onderling met elkaar verbinden van notities kan later tot nieuwe inzichten leiden.

In de schermafdruk hierboven zijn twee voorbeelden van een uitbreiding te zien (zie twee oranje verticale lijnen aan de rechterkant).

 1. De tabel met het weerbericht wordt elke nacht rond 00:05 automatisch ingevuld in de Daily Note van die dag. Het weerbericht wordt via een eigen algoritme omgezet in een cijfer (in het voorbeeld is dat 4) dat aangeeft op een schaal van 10 in hoeverre het een geschikte dag is om met de motor te rijden; daaronder verschijnen nog wat details om een genuanceerd weerbeeld te krijgen voor die dag.

 2. Voor het beheer van taken gebruik ik Things 3 maar de belangrijkste taken voor de dag, worden overgebracht naar Apple Herinneringen omdat daarin meer mogelijkheden bestaan om een aantal automatiseringen te bouwen die zich integreren in de domotica van mijn kantoor (daarover later nog meer details in een nieuwe blogpost). Van zodra in Herinneringen een taak als voltooid wordt aangeduid, zal in de Daily Note van Notis.one de voltooide taak toegevoegd worden, zodat op het einde van de dag een compleet overzicht beschikbaar is van alle voltooide taken van die dag.

In Evernote is het niet mogelijk om notities in Markdown te typen, hoewel dit al vele jaren gevraagd wordt. Het is ook erg lastig om notities met elkaar te verbinden; dit moet gebeuren via de interne Evernote-link van de notitie. Ook automatisaties (zoals hierboven: weerbericht, integratie van alle voltooide taken in een notitie) zijn niet mogelijk.

In Notis.one kon ik dus een eind verder gaan met mijn notities. In de huidige versie zijn heel wat extra functies ingebouwd, waarvan hieronder enkele voorbeelden.

 • Project management: communicatie met de klant in projecten die ontwikkeld worden volgens de principes van agile software development waarin communicatie erg belangrijk is; oplevering van sprints en tussenversies met geïntegreerde tools om snel te kunnen reageren
 • Timeline: een dagboek waarin dagelijkse notities kunnen opgenomen worden en waarin een digitale index van mijn papieren notitieboeken geïntegreerd is om de chronologie van de geschreven notities te bepalen
 • CRM (Client Relation Management): het beheer van contacten met leveranciers, klanten en prospecten
 • CMS (Content Management System) voor een experiment met een Digital Garden, dient Notis.one als CMS; alle content van de Digital Garden wordt in Notis.one ingegeven en beheerd; vergelijkbaar met wat Wordpress doet, maar dan wat eenvoudiger
 • Integratie Taken: in 2017 was Todoist de app voor het beheren van taken; dankzij een goed gedocumenteerde API kon ik de taken integreren in de Timeline

Conclusie: Notities als kern van de productieve workflow

Dankzij het leerproces dat ik doorgemaakt heb tijdens het ontwikkelen van Notis.one, heb ik ervaren dat er een grote meerwaarde ontstaat wanneer notities geïntegreerd worden in een systeem waarin een eigen context kan toegekend worden aan die notities; daardoor kan extra functionaliteit toegevoegd worden.

Zo kan een productieve workflow gebouwd worden waarvan de bouwstenen pure tekstbestanden zijn. Dit biedt een grote vrijheid om deze notities te delen met andere apps waardoor nieuwe functionaliteit aan de productieve workflow kan toegevoegd worden.

Uiteindelijk leidt dit tot een systeem waarin dankzij automatisering de overflow aan informatie kan beheerd worden zonder dat daarvoor complexe software nodig is: alles is uiteindelijk in essentie gebaseerd op pure tekstbestanden.

In 2020 is het duidelijk geworden dat dit concept door velen gretig is omarmd waardoor een nieuwe categorie apps ontstaan is om aan deze behoefte te kunnen voldoen. Tiago Forte heeft dit concept een naam gegeven die nu als een standaard wordt gebruikt: Second Brain.

De volgende reeks blogposts zal dieper ingaan op dit fenomeen.

schrijf een reactie op dit bericht

Notis.one - de geboorte van een "Second Brain"

notities onderling verbinden en context toevoegen

10 februari 2022

Notis.one - de geboorte van een "Second Brain"


notities onderling verbinden en context toevoegen

productiviteIT
10 februari 2022

Honderd jaar geleden waren het notitieboek en de vulpen de voornaamste middelen om de administratie te beheren. Vandaag is dat de (personal) computer geworden. De meerderheid van de computers ziet er vandaag uit als een laptop die verbonden is met het internet.

Productief omgaan met de overvloed aan informatie die via de laptop en het internet op ons afgevuurd wordt, vraagt om toepassingen die ons daarbij helpen. Automatisering van een aantal taken is één van de kernbegrippen in onze digitale leefwereld. Daarvoor gebruiken we software, vandaag vaak apps genoemd.

Deze apps dienen de verschillende soorten informatie te beheren:

 • e-mail
 • projecten
 • agenda
 • taken
 • notities
 • documenten

De keuze om enkel Apple-toestellen te gebruiken, is 15 jaar geleden bewust genomen. Intussen ben ik een tevreden gebruiker omdat stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, privacy en security in al die jaren ervoor gezorgd hebben dat ik heel weinig tijd heb verloren aan incompatibiliteiten, problemen met drivers, blue screens en inconsistente gebruikersinterfaces in de verschillende apps. De meerprijs van Apple-toestellen heeft zich daardoor intussen reeds meerdere malen terugbetaald.

Voor e-mail, agenda, taken en documenten heb ik al jaren dezelfde, stabiele apps in gebruik.

notities

Sinds 2009 ben ik gebruiker van Evernote. Het was in de beginjaren de enige kwalitatieve software die ver boven de concurrenten uitstak. Voor 40 EUR per jaar had ik alle notities beschikbaar op alle apparaten (iPhone, iPad, Macbook Pro en Mac Mini). De zoekfunctie is nog steeds erg effectief en de webclipper van Evernote is nog steeds de beste op de markt.

Toch ben ik vandaag geen actieve gebruiker meer van Evernote. Er zit nog teveel informatie in de database van Evernote om mijn account te kunnen opzeggen maar het gebruik van deze app is in de loop van de voorbije vijf jaren problematisch geworden. Er zijn interne problemen geweest met de privacy van de informatie, de applicatie is traag geworden door een overvloed aan extra functies, de interface op de verschillende toestellen was geëvolueerd in verschillende richtingen, er zijn veel topmensen die in korte tijd het bedrijf verlaten hebben en op het Internet is sindsdien een stroom van klachten ontstaan; veel gebruikers laten weten dat ze Evernote definitief hebben verlaten en zijn op zoek gegaan naar andere oplossingen.

De definitieve genadeslag is voor mij persoonlijk gekomen wanneer Evernote vorig jaar een nieuw systeem van abonnementsprijzen heeft gelanceerd. Mijn account is al jaren een Evernote Premium en ik krijg geen toegang meer tot de nieuwe functies die intussen toegevoegd zijn aan Evernote, zoals het beheer van taken, de integratie van agenda, het volledig beheer van de startpagina en alle nieuwe functies die in de toekomst nog zullen toegevoegd worden. Intussen ben ik hardhandig bestookt met e-mails om mij te duwen naar de formule Evernote Personal die echter MEER DAN HET DUBBELE kost, namelijk 6.99 EUR per maand of 83.88 EUR per jaar. Dat is Evernote niet waard. Dus ben ik ook op zoek gegaan naar alternatieven.

|700

In die zoektocht heb ik zowat alle notities-apps getest, de meeste ervan (een twintigtal) staan nog op mijn harddisk maar zonder dat ik ze actief gebruik. Op een bepaald moment was het duidelijk voor mij: ik vind geen goed alternatief voor Evernote, dus zal ik zelf een eigen app ontwikkelen die volledig beantwoordt aan mijn noden. Dit heeft geleid tot Notis.one.

Notis.one

|700

Het is niet toevallig dat het uiterlijk van Notis.one lijkt op dat van Evernote, het is een statement. De essentie van Notis.one is gelijk aan die van Evernote: het beheren van notities. In tegenstelling tot Evernote zijn dit eenvoudige tekstbestanden geschreven als pure tekst en dus compatibel met alle devices en operating systems en daarnaast ook duurzaam in de tijd; over 50 jaar zal dit formaat nog steeds leesbaar zijn. Voor de opmaak van de teksten (titels, opsomming, links, images) worden enkele eenvoudige codes gebruikt van Markdown; deze codes worden in de tekst zelf ingegeven. Deze standaard maakt het gemakkelijk om de notities naar een andere app over te brengen indien dat ooit nodig zou zijn.

Aangezien Notis.one in eigen beheer is ontwikkeld (gestart in 2017), kon de basisfunctionaliteit (het beheer van notities) uitgebreid worden. Er was namelijk een aanvoelen dat notities pas meerwaarde krijgen wanneer die een bepaalde context meekrijgen om die dan later te kunnen herbruiken; ook het onderling met elkaar verbinden van notities kan later tot nieuwe inzichten leiden.

In de schermafdruk hierboven zijn twee voorbeelden van een uitbreiding te zien (zie twee oranje verticale lijnen aan de rechterkant).

 1. De tabel met het weerbericht wordt elke nacht rond 00:05 automatisch ingevuld in de Daily Note van die dag. Het weerbericht wordt via een eigen algoritme omgezet in een cijfer (in het voorbeeld is dat 4) dat aangeeft op een schaal van 10 in hoeverre het een geschikte dag is om met de motor te rijden; daaronder verschijnen nog wat details om een genuanceerd weerbeeld te krijgen voor die dag.

 2. Voor het beheer van taken gebruik ik Things 3 maar de belangrijkste taken voor de dag, worden overgebracht naar Apple Herinneringen omdat daarin meer mogelijkheden bestaan om een aantal automatiseringen te bouwen die zich integreren in de domotica van mijn kantoor (daarover later nog meer details in een nieuwe blogpost). Van zodra in Herinneringen een taak als voltooid wordt aangeduid, zal in de Daily Note van Notis.one de voltooide taak toegevoegd worden, zodat op het einde van de dag een compleet overzicht beschikbaar is van alle voltooide taken van die dag.

In Evernote is het niet mogelijk om notities in Markdown te typen, hoewel dit al vele jaren gevraagd wordt. Het is ook erg lastig om notities met elkaar te verbinden; dit moet gebeuren via de interne Evernote-link van de notitie. Ook automatisaties (zoals hierboven: weerbericht, integratie van alle voltooide taken in een notitie) zijn niet mogelijk.

In Notis.one kon ik dus een eind verder gaan met mijn notities. In de huidige versie zijn heel wat extra functies ingebouwd, waarvan hieronder enkele voorbeelden.

 • Project management: communicatie met de klant in projecten die ontwikkeld worden volgens de principes van agile software development waarin communicatie erg belangrijk is; oplevering van sprints en tussenversies met geïntegreerde tools om snel te kunnen reageren
 • Timeline: een dagboek waarin dagelijkse notities kunnen opgenomen worden en waarin een digitale index van mijn papieren notitieboeken geïntegreerd is om de chronologie van de geschreven notities te bepalen
 • CRM (Client Relation Management): het beheer van contacten met leveranciers, klanten en prospecten
 • CMS (Content Management System) voor een experiment met een Digital Garden, dient Notis.one als CMS; alle content van de Digital Garden wordt in Notis.one ingegeven en beheerd; vergelijkbaar met wat Wordpress doet, maar dan wat eenvoudiger
 • Integratie Taken: in 2017 was Todoist de app voor het beheren van taken; dankzij een goed gedocumenteerde API kon ik de taken integreren in de Timeline

Conclusie: Notities als kern van de productieve workflow

Dankzij het leerproces dat ik doorgemaakt heb tijdens het ontwikkelen van Notis.one, heb ik ervaren dat er een grote meerwaarde ontstaat wanneer notities geïntegreerd worden in een systeem waarin een eigen context kan toegekend worden aan die notities; daardoor kan extra functionaliteit toegevoegd worden.

Zo kan een productieve workflow gebouwd worden waarvan de bouwstenen pure tekstbestanden zijn. Dit biedt een grote vrijheid om deze notities te delen met andere apps waardoor nieuwe functionaliteit aan de productieve workflow kan toegevoegd worden.

Uiteindelijk leidt dit tot een systeem waarin dankzij automatisering de overflow aan informatie kan beheerd worden zonder dat daarvoor complexe software nodig is: alles is uiteindelijk in essentie gebaseerd op pure tekstbestanden.

In 2020 is het duidelijk geworden dat dit concept door velen gretig is omarmd waardoor een nieuwe categorie apps ontstaan is om aan deze behoefte te kunnen voldoen. Tiago Forte heeft dit concept een naam gegeven die nu als een standaard wordt gebruikt: Second Brain.

De volgende reeks blogposts zal dieper ingaan op dit fenomeen.

schrijf een reactie op dit bericht