Drafts als Quick Note Taker voor Obsidian

een zoektocht naar de juiste app voor QNOT

6 augustus 2022

6 augustus 2022

PKM

QNOT is de afkorting van Quick Note Taking. Het zijn korte gedachten, bondig geformuleerde idee├źn, beknopte informatie die snel ergens moet kunnen vastgelegd worden en dit alles zonder te moeten nadenken over meta-informatie zoals folder, status, tag, type of datum. Dit is de pure Collect-fase van de CODE-workflow (Collect - Organize - Distill - Express -- Tiago Forte) van het PKM.

De voorbije dagen heb ik een aantal alternatieven bestudeerd om de vele, rondslingerende, losse notities ergens centraal te kunnen bewaren in een app die gebaseerd is op chronologisch noteren. Dit principe van de Daily Note is in vele notitie-apps beschikbaar gekomen sinds PKM populair geworden is.

Craft is daarvoor te zwaar. Het is eerder een gelijkwaardige app als Obsidian, Roam Research of Logseq met als groot voordeel de schitterende interface die helemaal samensmelt met die van Apple.

Mem is uit de bus gekomen als winnaar van een aantal nieuwe apps die gebruik maken van AI om notities automatisch te organiseren en met elkaar te verbinden. De interface en functionaliteit van mem (wordt met kleine letters geschreven) beantwoorden helemaal aan de nood van het beheer van QNOT's. In 2021 werd er hard gewerkt aan updates, in 2022 zijn nog maar twee updates beschikbaar gesteld. Dit doet vermoeden dat de app niet meer op hetzelfde niveau verder ontwikkeld wordt. Daarom lijkt het nu geen verstandige keuze om deze app als een strategisch onderdeel in het PKM toe te voegen. Het PKM is immers op de eerste plaats een lange termijn keuze die minstens 10 jaar moet kunnen standhouden.

Twos is de laatste app in de rij die vanaf de eerste indruk bijzondere interesse opwekt. In een eenvoudig te gebruiken interface zijn alle basisonderdelen beschikbaar: Notes, Lists, Todos, Reminders, Events. Na enkele uren testen blijkt de app nog niet rijp te zijn voor gebruik; er zitten nog teveel bugs in. Er zijn problemen met het syncen van de agenda's, het format van geselecteerde things kan niet aangepast worden van dash naar dot, instellingen die als default ingesteld worden, blijken niet te werken (vb. dot als standaard lijstteken in plaats van dash). Ook hier is de conclusie: deze app is niet voldoende stabiel om als een strategisch onderdeel in het PKM opgenomen te worden.

eigen conclusie

Het is duidelijk dat er vandaag geen pasklare oplossing bestaat voor QNOT. Misschien is dat goed, want daardoor wordt de focus gericht op de tools die wel stabiel zijn en die wel een grondige bijdrage leveren aan het bouwen van een PKM.

Daarom is de conclusie: Drafts zal de functie van QNOT opnemen.

  1. er kan een sneltoets gedefinieerd worden die onmiddellijk een klein window opent om snel een nieuwe notitie aan Drafts toe te voegen zonder dat de volledige interface van Drafts wordt getoond; dit window kan opgeroepen worden op elk moment, ongeacht in welke applicatie men op dat moment actief is; na het verzenden van de QNOT, sluit dit window en kan men verder werken waar men gebleven was
  2. er bestaat een action in Drafts die het mogelijk maakt om de QNOT onmiddellijk naar de juiste plaats in het PKM in Obsidian te sturen (er kunnen andere actions aangemaakt worden voor andere apps)
  3. Drafts functioneert als een buffer waarin een aantal QNOT's kunnen blijven zitten in een soort van Inbox die later zal verwerkt worden (de O van CODE = Organize)

Hiermee sluit ik de zoektocht af naar een app die binnen het PKM de functie kan opnemen om QNOT's te beheren.

Daardoor start nu de opdracht om alle losse notities in andere apps eerst en vooral te evalueren en uit te maken of de content van de notitie nog waardevol is om toegevoegd te worden aan het PKM. Indien niet, dan zal de QNOT verwijderd worden. De waardevolle QNOT's zullen gemigreerd worden naar Drafts om daar ofwel onmiddellijk naar het PKM doorgestuurd te worden via een bestaande action; ofwel zullen deze QNOT's een tijdlang in de buffer van Drafts blijven zitten om later verder georganiseerd te worden. Dit organiseren zal dan ofwel een manuele interventie vergen ofwel kan een nieuwe action ontwikkeld worden indien blijkt dat het aantal te migreren QNOT's naar eenzelfde positie in het PKM dit zinvol maken.schrijf een reactie op dit bericht