Bullet Journal: Hybride methode

analoog en digitaal samen

28 augustus 2020

28 augustus 2020

productiviteIT

Deze blogpost is een vervolg op Bullet Journal: Analoog vs Digitaal

Al sinds mijn vierde levensjaar maak ik notities in notitieboeken. In het vorige deel heb ik analoog en digitaal journaling beschreven. Op dit ogenblik ben ik aan mijn 36e notitieboek bezig. Journaling evolueert voortdurend. In deze blogpost komt een hybride vorm van Bullet Journaling aan bod.

Bullet Journaling

BuJo is de afkorting van Bullet Journal

Het is vooral sinds ik drie jaar geleden begonnen ben met "The Bullet Journal Method" van Ryder Caroll als manier om zowel mijn planning als mijn notities te noteren, dat er een versnelling is opgetreden in het gebruik van mijn notitieboeken. Intussen heb ik ook zijn boek gelezen. Sinds drie jaar heb ik voor elke dag een aantal notities.

boek Bullet Journal Method

Ryder Caroll noemt het Bullet Journal The Analog Method for a Digital Age In deze methode worden een aantal conventies aangeboden die het mogelijk maken om met rapid logging zowel taken, ideeën, afspraken, contacten en zelfs volledige dagboekbladzijden te combineren in één notitieboek; een geniale methode die geen regels oplegt maar elke gebruiker uitnodigt om zelf die manier te vinden die best past bij de eigen situatie. Intussen heb ik een vijftal verschillende vormen uitgetest; telkens was het de beste vorm bij de omstandigheden van dat moment.

In de Bullet Journal Methode zijn een aantal vaste types van bladzijden voorgesteld:

  1. Index vooraan op de eerste bladzijden waarin een paginanummer en een korte samenvatting van de inhoud van een bladzijde genoteerd wordt; om snel info terug te vinden in de rest van het notitieboek
  2. Future Log bestaat in vele vormen; de klassieker is een spread over twee bladzijden waarbij elke bladzijde horizontaal verdeeld is in drie delen; dat geeft dus plaats voor zes maanden waarin toekomstige gebeurtenissen en taken genoteerd worden
  3. Monthly Log bestaat ook in vele vormen; de klassieker is een spread over twee bladzijden, met links onder elkaar opgesomd één lijn voor elke datum van de maand, voor het noteren van belangrijke events; aan de rechterkant worden taken opgesomd die gepland zijn voor die maand, genoteerd als een lijst van bullet-points (vandaar Bullet Journal)
  4. Daily Log heeft geen specifiek vorm; de klassieker heeft enkel een korte datumnotatie bovenaan en dan starten de notities volgens de conventies (bullets, streepjes, signifiers, ...)

enkele concrete voorbeelden

Sommigen gebruiken ook een Weekly Log; het staat iedereen vrij om eigen nieuwe ontwerpen te gebruiken die best passen bij de eigen situatie. Een bepaalde categorie (vaak vrouwelijke) BuJo-ers maken echte kunstwerken van hun Bullet Journal, maar dan gaat het niet meer over productiviteit maar over succes hebben op Instagram; dit is niet mijn stijl. Ik hou het graag netjes, maar vooral productief.

BuJo artistiek

dit is een voorbeeld van een BuJo-kunstwerk; ik besteed mijn tijd liever aan het afwerken van mijn taken
dan aan het maken van dit soort tijdrovende artistieke schilderijtjes

Hybride Methode

Op dit moment heb ik voor het eerst geen dotted notitieboek gebruikt, maar een versie met gelijnd papier, omdat ik nu een Hybride vorm van Bullet Journal toepas - zowel analoog als digitaal - in een unieke erg efficiënte manier.

dotted notitieboek

notitieboeken voor Bullet Journaling hebben meestal dotted papier:
puntjes op een afstand van 5mm waarmee gemakkelijk tabellen voor planning kunnen gemaakt worden

In de laatste versie van mijn "Bullet Journal Methode" heb ik een combinatie kunnen uitwerken van de analoge en ook een digitale methode, omdat ik beroepshalve bijna de ganse dag achter een scherm doorbreng en wel voordelen zie in deze hybride methode. Het voordeel van Bullet Journaling is dat iedereen mag experimenteren; uiteindelijk zorgt dat voor evolutie en telkens weer voor een vorm die best past bij de situatie van dat moment. Het is helemaal niet zeker dat ik deze methode jaren aan een stuk ga aanhouden, maar het zou kunnen. In mijn papieren notitieboek ben ik nu beland op pagina 32 en de methode bevalt me steeds meer. Dus ik hou dit zeker nog vol tot het einde van dit notitieboek. Dan zal ik evalueren en zien wat het volgende notitieboek en de volgende methode wordt.

Analoog Bullet Journal

In de puur analoge manier van bullet journaling, zijn alle onderdelen (Index, Future, Monthly, Daily) aanwezig in het ene notitieboek. In mijn eigen collectie bullet journals zijn er een vijftal die volgens deze methode volgeschreven zijn.

Het notitieboek dat ik nu gebruik voor Bullet Journaling is een Apica Premium C.D. Notebook met 7mm gelijnd glad papier, een feest om met vulpen te beschrijven. Op de eerste pagina is een halve bladzijde voorzien voor een index waarin 24 referenties kunnen opgenomen worden; dat is te weinig voor een notitieboek van 192 bladzijden; ik zal hier dus enkel de belangrijkste pagina's vermelden met informatie die een meerwaarde heeft voor later.

De enige onderdelen van de Bullet Journal Methode die ik gebruik in mijn papieren BuJo, zijn Monthly Log en Daily Log. De Index en de Future Log worden digitaal gebruikt.

In de praktijk voorzie ik één bladzijde per dag voor de Daily Log. Die start bovenaan de pagina met de datum en een aantal trackers. Een tracker is een gewoonte die ik dagelijks opvolg en waarvan ik het resultaat noteer. Vooraan in dit notitieboek heb ik een Legenda voorzien die ik ter illustratie hieronder toevoeg. Deze Legenda's in mijn notitieboeken zijn nuttig omdat de hoofdingen en de trackers ook evolueren en na een tijd zou ik de betekenis van de afkortingen zelf niet meer kennen.

Digitale index

De index van mijn notitieboeken maak ik niet meer op vooraan in het notitieboek, zoals de Bullet Journal Methode suggereert, maar in mijn digitaal notitiesysteem, notis.one °1). Door de index digitaal op te maken, kan ik twee krachtige functies van de computer gebruiken:

  • de sorteerfunctie: wanneer ik meerdere notitieboeken tegelijkertijd gebruik, zorgt de index ervoor dat de chronologie over alle notitieboeken in één opslag zichtbaar is door te sorteren op datum
  • de zoekfunctie: om snel een datum in te typen zodat ik weet in welk notitieboek (of notitieboeken) ik kan gaan kijken naar de details van die datum; het is ook mogelijk te zoeken op tags die in de digitale index toegevoegd worden waardoor ook op de inhoud van de geschreven notities kan gezocht worden

Digitaal Bullet Journal

Vanuit mijn interesse voor software die productiviteit bevordert, heb ik in het verleden met verschillende apps geëxperimenteerd om een hybride methode te vinden die analoog en digitaal journaling combineert. Meestal was het na een week gebruik al duidelijk dat de combinatie niet werkte, niet productief was, teveel frictie bevatte.

Tot onlangs Noteplan versie 3 is uitgebracht in een Beta-versie. Ik heb het geluk gehad te mogen meewerken als beta-tester in de vroege versies; enkele dagen geleden is de publieke beta-versie op de markt gebracht en kan iedereen die installeren. Ook de versie Noteplan2 had ik in het verleden al aangekocht en ik heb die gedurende enkele weken intensief gebruikt. Maar er was geen klik, er was onlogica in de gebruikersinterface die te moeilijk was en te inconsistent en er ontbraken een aantal functionaliteiten die ik belangrijk vind in een productiviteits-app (snelheid, eenvoudige interface, intuïtief, stabiel, doet wat het moet doen).

Noteplan3 brengt de drie hoofdfuncties van productiviteitstools samen in één app:

  1. agenda
  2. taken
  3. notities

Het centrale item is de dagnotitie waarin alle opmerkingen, verwijzingen en taken voor die dag bijeengebracht worden; in de schermafdruk hierboven is duidelijk te zien dat het toekennen van een datum aan een lijn in de dagnotitie erg gebruiksvriendelijk en intuïtief kan gebeuren. Dat kan trouwens ook in de notities zelf die geen dagnotitie zijn, maar meer algemene notities met bijvoorbeeld projectinformatie, verslagen van vergaderingen, notities bij een telefonisch gesprek, lijsten met taken die ooit eens moeten gedaan worden maar die nog niet ingepland zijn, ...

De agenda vervult hier in de Bullet Journal Methode de rol van Future Log, de dagnotitie is hier de Daily Log. °2)

Daily Log: analoog of digitaal ?

Er lijkt op het eerste zicht een dubbel gebruik van de Daily Log; zowel in het papieren notitieboek als in het digitale Noteplan komen die voor. Dit is slechts schijn. De praktijk toont aan dat beide een andere betekenis hebben in de loop van de dag.

Na het ontbijt start mijn werkdag, rond 9u. Meestal werk ik thuis in een kantoor dat afgescheiden is van het woongedeelte en dat we De Loft noemen, omdat het op de tweede verdieping gebouwd is onder het dak en met een luik afgesloten wordt van de buitenwereld.

De Loft

In het kleine salon van De Loft, neem ik mijn BuJo en maak de hoofding voor die dag aan, indien die nog niet zou bestaan; ik begin voor een nieuwe dag altijd op de eerstvolgende bladzijde bovenaan. Eventueel migreer ik openstaande punten van de voorbije dag zodat de vorige dag kan afgesloten worden. Mijn BuJo laat ik liggen op de salontafel.

Dan wandel ik naar mijn computerbureel waar mijn Macbook Pro gekoppeld is aan een groot scherm. Op mijn iPad die rechts van mij staat, open ik Noteplan en start ik met het plannen van mijn dag. Er kunnen taken te zien zijn die vroeger naar vandaag verschoven zijn, nieuwe taken die op vandaag ooit ingepland zijn en ook taken die afkomstig zijn van algemene notities die toegewezen zijn aan vandaag.

Dan start ik met het afwerken van mijn taken voor die dag.

Tussendoor vink ik taken af in Noteplan op de iPad en noteer ik snel (rapid logging in de terminologie van BuJo) waarmee ik bezig geweest ben, telkens wanneer ik een belangrijk onderwerp afgewerkt heb, met eventuele commentaren erbij (maar kort geformuleerd).

Rond 19u probeer ik mijn dag af te ronden. Ik zet dan mijn Macbook Pro op non-actief en wandel dan met mijn iPad naar het salon. Daar open ik mijn BuJo en maak een synthese van mijn dag die noteer ik met vulpen in mijn notitieboek. Vaak voeg ik daar wat emotionele elementen aan toe, zoals "stressy hunt for bugs" of "deepwork focus vandaag" of "geen concentratie vandaag".

Mijn BuJo neem ik mee naar beneden wanneer ik het luik open en naar "huis" ga. Vaak heb ik in de avonduren ideeën die ik dan onmiddellijk in mijn BuJo kan noteren. Morgen om 9u verwerk ik die dan.

Deze methode is zo persoonlijk dat ze nauwelijks kan overgenomen worden door anderen. Maar misschien is dit wel inspirerend. Daarom delen BuJo-gebruikers hun ervaringen. Op die manier heb ik zelf ontzettend veel inspiratie opgedaan van anderen.

__

°1) Over notis.one, één van de onderdelen van mijn digitaal notitiesysteem, volgt later nog een blogpost

°2) In 2022 zal een andere app de rol van Digital Journal overnemen, geïntegreerd in een PKM (Personal Knowledge Management)


schrijf een reactie op dit bericht