Wat is Productiviteit?

in de persoonlijke en professionele levenssfeer

6 april 2019

6 april 2019

productiviteIT

Er bestaan veel definities van productiviteit maar in deze blog gaat het over de productiviteit van het individu.

Economische Productiviteit

Productiviteit is in de economie de relatie tussen de efficiëntie en de effectiviteit waarmee een organisatie of een hele economie de productiemiddelen (offers) om weet te zetten in resultaat.

Productiviteit kan worden uitgedrukt als het quotiënt van het resultaat en de offers (P = R / O). De productiviteit van een fietsenfabriek kan bijvoorbeeld worden weergegeven door het aantal fietsen (Resultaat) dat per arbeidsuur (Offer) wordt gemaakt.

bron: Wikipedia

De Productiviteit van een individu kan op een gelijkaardige manier uitgedrukt worden.

een voorbeeld

het verwerken van e-mails

zonder aandacht voor productiviteit

Elise is een afgestudeerde bachelor in de logistiek. Zij start op 1 september in een bestaande job bij een transportfirma en vervangt de vorige werkneemster die op zwangerschapsverlof vertrokken is. Elise is verantwoordelijk voor het organiseren van vrachten van ongeveer 150 partners. De teller van het aantal e-mails in de inbox staat op 120. Zij start met het lezen van de bovenste e-mail in haar inbox en beantwoordt die. Dan opent ze de tweede e-mail en behandelt die. De derde e-mail blijkt reclame te zijn en kan verwijderd worden. Daarna opent zij de vierde e-mail, enz.

Op die manier kan zij ongeveer 20 e-mails per uur verwerken. Om 120 e-mails te verwerken heeft zij 6 uren nodig : P=20 (120/6)

met maatregelen om de productiviteit te verhogen

Ben is een collega van Elise die op het bureel naast haar zit. Ben is verantwoordelijk voor het organiseren van het transport van de nieuwe wagens die toekomen in de haven van Zeebrugge. Hij ontvangt ongeveer evenveel e-mails per dag als Elise (ongeveer 120 per dag). De teller van zijn inbox staat op 60. Ben heeft in het e-mailprogramma van GSuite een aantal tabs geactiveerd waarin automatisch bepaalde types van e-mail worden voorgesorteerd.

In de primaire tab van zijn e-mailprogramma komen alle belangrijke e-mails terecht die Ben viermaal per dag verwerkt: om 10:00, 12:00, 14:00 en 16:00. Slechts éénmaal op het einde van de werkdag bekijkt Ben de vier andere tabs en in de meeste gevallen zijn dit mededelingen waarvoor geen actie nodig is, reclame die mag verwijderd worden of social media berichten die slechts sporadisch een actie vereisen.

Ben kan dus de 60 e-mails in zijn inbox verwerken in 3 uren, gemiddeld drie kwartier per keer dat hij zijn e-mail opent. 's Avonds kan hij de overige 60 e-mails in ongeveer 30 minuten snel bekijken, verwijderen en waar nodig behandelen. In totaal dus 3.30u. P=34 (120/3.5)

Ben is dus ongeveer 70% productiever dan Elise.

Persoonlijke en Professionele Productiviteit

Bij de Persoonlijke en Professionele Productiviteit worden ook subjectieve elementen in rekening gebracht:

  • de kwaliteit van het resultaat
  • het welzijn van het individu

In sommige omstandigheden is het bijvoorbeeld mogelijk om de productiviteit zodanig op te drijven dat de foutenmarge in het resultaat vergroot en de kwaliteit van het afgeleverde resultaat verlaagt. Deze factor schommelt rond de waarde van 1. Indien de kwaliteit met 10% zakt, dan is de factor = 0.9.

In andere omstandigheden kan de productiviteit nog verhoogd worden, maar ten koste van het welzijn van het individu. Deze factor schommelt rond de waarde van 1. Indien het welzijn met 10% stijgt, dan is de factor = 1.1.

Deze twee factoren worden dus meegerekend in de uiteindelijke productiviteit.

In een Persoonlijke en Professionele context is het offer bijna altijd gelijk aan de Tijd.

  • P = PRODUCTIVITEIT = de Persoonlijke en Professionele Productiviteit
  • R = het resultaat
  • T = de bestede tijd
  • Q = kwaliteit
  • W = welzijn

P = ( R / T ) x Q x W


schrijf een reactie op dit bericht