George Floyd

Plunderingen en geweld.
Mag de politie de orde nog handhaven?

1 juni 2020

1 juni 2020

transformatie

Na de dood van George Floyd op 25 mei 2020, lijkt het alsof de wereld even gestopt is met draaien; kort nadien is het draaien weer gestart, maar naar de andere kant, losgeslagen, waanzinnig, ongecontroleerd, gewelddadig en plunderend.

bron: De Morgen 2020-06-01

De agenten die verantwoordelijk zijn voor een dergelijke, schandelijke daad, zijn ontslagen. De agent die de moord heeft gepleegd, Derek Chauvin, is aangeklaagd voor moord en aangehouden. Volkomen terecht.

Velen zien in deze gebeurtenis een aanleiding om massaal op straat te komen en winkels te plunderen of etalages te vernietigen. Dat kan op geen enkele manier goedgepraat worden. Ook niet onder de koepel van vrije meningsuiting en protestacties. Uiteraard heeft iedereen het recht zijn mening op een vrije manier te uiten en kunnen protestacties georganiseerd worden wanneer een bepaald deel van de bevolking meent dat dit nodig is. Maar in een beschaafde wereld is het noodzakelijk dat elk mens respect heeft voor de integriteit en de eigendom van elk ander mens.

Plunderingen en geweld mogen niet door de vingers gezien worden indien we niet willen afglijden naar een wereld waarin het recht van de sterkste zegeviert. Plunderingen en geweld horen thuis in de lijst van activiteiten die repressief mogen aangepakt worden met zware gerechtelijke gevolgen voor elke dader die eraan deelgenomen heeft. Het is spijtig te moeten vaststellen dat dit in de realiteit nauwelijks gebeurt. De grote meerderheid van de plunderaars en gewelddadige betogers, zal nooit aangeklaagd worden.

Ik pleit hier voor een transformatie : strenger optreden van de politie en het gerecht. Ordehandhaving mag in dergelijke omstandigheden hoog op de agenda staan en prioritair zijn. Indien protesten niet binnen de grenzen kunnen blijven van wat wettelijk toegestaan is, dan is het nodig dat de wet streng toegepast wordt. Waarom hebben we anders wetten, politie, rechtbanken en gevangenissen?


schrijf een reactie op dit bericht