Bullet Journal: Daily Log en Review

mijn Bullet Journal staat op de eerste plaats in mijn lijstje van productiviteitstools

12 november 2019

12 november 2019

productiviteIT

In vier artikels komen de kernbegrippen van Bullet Journaling aan bod:

 1. Bullet Journal: Daily Log en Review
 2. Weekly Log en Review
 3. Monthly Log en Review
 4. Future Log

Tussendoor komen een aantal andere onderwerpen aan bod zoals analoog vs digitaal en hybride journaling .

Vandaag: de Daily Log, Rapid Logging, Daily Review en Migratie

Twee jaar geleden ben ik gestart met de Bullet Journal Methode om mijn activiteiten te plannen. Het was toen een opkomend fenomeen op Internet. Een notitieboek en een pen volstaan om eraan te beginnen.

Het is snel duidelijk geworden dat deze methode verder gaat dan plannen. Het heeft mijn kijk veranderd op de kerngedachten rond productiviteit. Digitale tools kunnen enkel op een scherm gebruikt worden en dat is de laatste jaren net de oorzaak geworden van teveel afleiding waardoor de gemiddelde concentratie in een dag is afgenomen. Een pen en een mooi notitieboek, tegenwoordig voornamelijk in een dotted versie, volstaan. Een hele verademing.

Enkele weken geleden heb ik het boek gekocht van Ryder Caroll, de bedenker van de Bullet Journal Methode. Het heeft me geholpen mijn eigen versie nog wat te vereenvoudigen en te verfijnen. De versie hieronder afgebeeld is het resultaat van vele iteraties, soms zijn het kleine wijzigingen, soms start ik helemaal opnieuw vanaf nul.

In het boek worden de Daily Log en de Monthly Log als basis voor Bullet Journaling voorgesteld. Maar de methode laat toe om daarmee vrij en creatief om te gaan. Na een tijd was het duidelijk voor mij persoonlijk dat ik behoefte had aan een Weekly Log. De praktijk heeft intussen aangetoond dat dit voor mij een bruikbare en productieve manier is om mijn activiteiten te plannen en op te volgen.

weekly log: het centrale knooppunt van mijn planning

Elke ochtend na het ontbijt open ik mijn Bullet Journal en bekijk ik wat er gepland is die dag, zowel taken als afspraken. Deze foto is genomen op dinsdagochtend. Er volgt een woordje uitleg bij de 10 verschillende informatiezones die in één dag verwerkt zitten.

 1. dag en datum
 2. taken
 3. agenda en samenvatting van de daily log
 4. zone voor speciale vermeldingen, vb een verjaardag of zie ook vrijdag 15 nov
 5. het gemiddeld weer van de dag en de hoogste temperatuur
 6. het aantal woorden die ik geschreven heb in mijn blog én met de vulpen in één van mijn dagboeken
 7. de cirkelgrafiek met info over schrijven en externe activiteiten; zie voor meer info Bullet Journal Weekly Review
 8. weergave van de tevredenheid over de dag (schaal van 1 tot 5)
 9. aanduiding van een dag met ofwel nog openstaande taken ofwel een afgesloten dag
 10. oranje lijn aan de linkerkant betekent: verblijf in Spanje (elke maand gemiddeld een week)

start van de dag: planning

 1. De dag start met één tik op het hoofdscherm van mijn smartphone om het weerbericht te bekijken. Dat noteer ik in zone 5. Zo ben ik alvast verwittigd van mogelijk slecht weer wanneer ik die dag een verplaatsing met de motor heb ingepland.
 2. Daarna open ik mijn digitale agenda en kijk ik na of alle afspraken genoteerd zijn in zone 3.
 3. Tot slot open ik mijn digitale takenlijst en kijk ik na of er prioritaire taken gepland zijn die ik dan toevoeg aan de takenlijst in zone 2.

De werkdag kan nu beginnen.

overdag: doen

Overdag kunnen taken afgevinkt worden, er kunnen taken verplaatst worden en er kunnen uiteraard ook nieuwe taken toegevoegd worden aan de takenlijst. Een nieuwe afspraak voor deze week wordt zowel in het Bullet Journal genoteerd als in de digitale agenda. Een nieuwe afspraak voor volgende week wordt enkel in de digitale agenda genoteerd omdat in het Bullet Journal enkel de huidige week reeds voorzien is. Bij de Weekly Review worden dan alle afspraken voor de komende week ingevoegd in het Bullet Journal.

In het boek wordt vermeld dat toekomstige afspraken en taken kunnen genoteerd worden in de "Future Log". Dit is een oplossing voor diegenen die geen digitale agenda gebruiken.

Naast de aanpassingen in de Weekly Log worden overdag ook notities genomen, enkele bladzijden verder in het Bullet Journal, in de Daily Log. Een nieuw idee, een korte samenvatting van een telefoongesprek, een nieuwe taak, een notitie bij een afgewerkte taak; dit gebeurt in korte kernachtige zinnen en met drie symbolen (ook wel Rapid Logging genoemd in de Bullet Journal Methode):

de basistekens bij Rapid Logging bron

einde van de dag: review

De dag eindigt met een "Daily Review", in drie kleine stapjes.

 1. Op mijn blog bekijk ik de automatische teller van het aantal woorden dat ik gedurende de dag in alle categorieën geschreven heb; dat aantal noteer ik naast blog. Het aantal woorden dat ik met vulpen geschreven heb in mijn dagboeken, bereken ik via een snelle raming; vooraan in elk notitieboek staat vermeld hoeveel woorden gemiddeld geschreven worden op één enkele pagina. Dat aantal noteer ik naast pen.

 2. Dan overloop ik mijn Daily Log, een verzameling losse notities, taken, opmerkingen, ideeën, die wat verder in mijn Bullet Journal losjes onder elkaar genoteerd worden; ik maak daarvan een korte samenvatting die ik toevoeg in zone 3 bij de eventuele afspraken die daar reeds vermeld stonden. Dit laat mij toe later snel te zien waarmee ik die dag bezig geweest ben. Eventueel kruis ik de taken aan die intussen reeds afgewerkt zijn of migreer ik taken naar één van de volgende dagen.
de basistekens bij het afwerken van taken in Rapid Logging bron
 1. Tot slot kijk ik in mijn digitale agenda en digitale takenlijst. Afspraken voor morgen noteer ik al in zone 3 van morgen en ik selecteer de drie belangrijkste taken uit mijn takenlijst die ik noteer in zone 2, de ToDo-lijst die ik zelf mijn TRIAX noem: de drie belangrijkste acties voor de dag.

Dit neemt slechts tien minuten tijd in beslag, maar het laat mij toe mijn gedachten van die dag af te sluiten, om optimaal te kunnen genieten van de nachtrust.

Samenvatting begrippen

 • Weekly Log: een overzicht van de zeven dagen van de week, vaak gespreid over twee naast elkaar liggende bladzijden van een notitieboek (in de Engelse literatuur daarom vaak een spread genoemd)
 • Daily Log: een plaats in het notitieboek dat meestal na de Weekly Log in het notitieboek te vinden is, waar als titel de datum genoteerd wordt en daaronder een aantal losse, snelle notities
 • Rapid Logging: de wijze waarop notities neergeschreven worden, zowel in de Weekly Log als in de Daily Log, als korte gedachten met een aantal kernwoorden, waarbij gebruik gemaakt wordt van symbolen zoals de dot (een dik vol punt), minteken, open cirkel
 • Daily Review: op het einde van de dag de notities van de dag overlopen, taken aanduiden die afgewerkt zijn, het dagoverzicht aanvullen met de belangrijkste activiteiten van de dag en openstaande taken verplaatsen naar een nieuwe datum (migratie); na de Daily Review is de dag afgewerkt, zijn er geen openstaande taken meer en wordt het lege vierkant links bovenaan aangekruist
 • Migratie: het verplaatsen van niet-afgewerkte taken naar een nieuwe datum of naar de Monthly Log

Dit is het eerste artikel in een reeks van vier.

 1. Bullet Journal: Daily Log en Review (dit artikel)
 2. Bullet Journal: Weekly Log en Review
 3. Monthly Log en Review: wordt later toegevoegd
 4. Future Log: wordt later toegevoegd

schrijf een reactie op dit bericht